• darkblurbg

Een praktisch advies of richting een oplossing werken is het mooiste wat er is in mijn werk! Als dat kan leiden tot betere resultaten en behalen van gestelde doelen op zowel organisatie-, team- en individueel niveau, dan is dat de kers op de taart.

Door systemisch te kijken, goed te luisteren , patronen te gaan herkennen en er betekenis aan te geven, kan ik effectief de vinger op de zere plek leggen. 

Dat is het vertrekpunt om samen met de opdrachtgever de vraag of probleem te verhelderen en een mogelijke oplossing of advies aan te dragen waarmee de opdrachtgever is geholpen of verder kan. Eventuele uitwerking van de oplossing of advies kan een vervolgstap zijn voor mij of het inzetten van een interventie.