• darkblurbg

Door op alle niveaus te schakelen, ruimte te creëren, vertrouwen te winnen, kritisch te blijven en in oplossingen te denken of een interventie in te zetten, komt er beweging. De confrontatie in de organisatie ga ik niet uit de weg, wanneer van belang voor het geheel der dingen. Mijn humor en relativeringsvermogen brengen lucht en ben een sterke verbinder voor de organisatie en de mensen die er werken. Zo ook een interim professional die zorgt dat mijn opvolger het stokje goed kan overnemen zonder veel rafelranden.

Vanaf 1993 ben ik werkzaam in het Personeel & Organisatie domein op alle posities in dit werkveld en in veel verschillende branches. De rode draad in mijn werkzaamheden zijn te typeren als vlottrekken van taaie processen zoals reorganisaties, afdelingen herpositioneren en implementeren van zelforganisatiestructuren. Mijn kracht is het motiveren, stimuleren en activeren van mensen, ook in de dingen die zij liever niet doen.  Vanaf 2009 werkzaam als organisatieadviseur, facilitator, trainer en coach. Veelal op het raakvlakken van leiderschapsontwikkeling, zelforganisatie, teamontwikkeling en veranderingen in cultuur en gedrag. Dat doe ik met oog voor de ander, de kwaliteiten en talenten van de ander inzetten met  vertrouwen en compassie. Duidelijkheid scheppen in de situatie, richting geven en de mogelijkheden en onmogelijkheden verkennen en benoemen.