• darkblurbg

Door op alle niveaus te schakelen, ruimte te creëren, vertrouwen te winnen, kritisch te blijven en in oplossingen te denken of een interventie in te zetten, komt er beweging. De confrontatie in de organisatie ga ik niet uit de weg, wanneer van belang voor het geheel der dingen. Mijn humor en relativeringsvermogen brengen lucht en ben een sterke verbinder voor de organisatie en de mensen die er werken.  In mijn rol als interim professional draag ik zorg voor goede overdracht zodat mijn opvolger het stokje  kan overnemen zonder veel rafelranden.

Vanaf 1993 ben ik werkzaam in het Personeel & Organisatie domein op alle posities in dit werkveld, in veel verschillende branches. De rode draad in mijn werkzaamheden zijn te typeren als vlottrekken van taaie processen zoals reorganisaties, afdelingen herpositioneren en implementeren van zelforganisatiestructuren. Mijn kracht is het motiveren, stimuleren en activeren van mensen, ook in de dingen die zij liever niet doen.  Vanaf 2009 werkzaam als organisatieadviseur, interim-manager, facilitator, trainer en coach. Veelal op het raakvlakken van leiderschapsontwikkeling, zelforganisatie, teamontwikkeling en veranderingen in cultuur en gedrag.

Voorbeelden van recente opdrachten:

  • GGD Gelderland Zuid - Teammanager Seksuele Gezondheid a.i.
  • CROW kennisplatform - organisatieadvies
  • Zadkine ROC Rotterdam - procesbegeleider teamontwikkeling HR